Logg inn:

Forfattere
Sigurd Aukland
Ditt ansvar som leder er å få fram det beste i innspillene fra dine medarbeidere, gjerne gjennom å få til en kultur for å stille gode oppfølgingsspørsmål og dermed for medskaping.
Det er for defensivt å innta et standpunkt om at «Det er lite nytt i rammeplanen».
- Enda en brikke i statlig styringsiver?
Den nye stortingsmeldingen presser barnehagen ytterligere inn i utdanningsfolden, og avslører en holdning om at barnehager skal drives for skolens skyld. Den norske barnehagens helhetlige barnesyn står nå på spill.
Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet
Rosaruss har ingen forankring i barndommens egenart og leketradisjoner.
Sjekk ut hvordan de ansatte ser på egen organisasjon. Fra heftet "Bedre barnehager", utgitt av Pedagogisk Forum
Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.
ARTIKLER
Kartlegging av barnehagens som organisasjon
Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.
   
Dokumentasjon er et tvilsomt begrep
Dokumentasjon er blitt ”in” i barnehagesektoren. Begrepet brukes i mange ulike sammenhenger, og det brukes med stor sprik i meningsinnholdet
   
Rosaruss – et feiltrinn
Rosaruss har ingen forankring i barndommens egenart og leketradisjoner.
   
Kartlegging av barnehagens som organisasjon
Sjekk ut hvordan de ansatte ser på egen organisasjon. Fra heftet "Bedre barnehager", utgitt av Pedagogisk Forum
   
Stortingsmelding 19: Mot en enda mer skolepreget barnehage?
Den nye stortingsmeldingen presser barnehagen ytterligere inn i utdanningsfolden, og avslører en holdning om at barnehager skal drives for skolens skyld. Den norske barnehagens helhetlige barnesyn står nå på spill.
   
Rammeplan: Ulv i fåreklær?
- Enda en brikke i statlig styringsiver?
   
To råd om implementering av ny rammeplan
Det er for defensivt å innta et standpunkt om at «Det er lite nytt i rammeplanen».
   
Lærende møter
Ditt ansvar som leder er å få fram det beste i innspillene fra dine medarbeidere, gjerne gjennom å få til en kultur for å stille gode oppfølgingsspørsmål og dermed for medskaping.