Logg inn:

Forfattere
Rune Holmedal
Er du en av de som er travelt opptatt med å gjøre uvesentlige oppgaver?
Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?
Har du opplevd problemer med å få gjennomslag for dine gode idéer? Sliter du med å overtale andre?
I dette terrenget kan du bestemme selv i stor grad, ta ansvar for egen reise, og ikke minst gå nesten hvor du vil
For å få alle på laget til å dra i samme retning, er det vktig at alle vet hvilke oppgaver din barnehage skal løse
Har dere staket ut kursen sammen i barnehagen? Eller er det slik at du må orientere deg på egen hånd?
Engasjerende og forståelige mål er nødvendig for å få med seg personalgruppen i ønsket retning
Målene må være tilpasset ferdighetsnivået i personalgruppen
Hva bør du tenke på når du skal utarbeide mål for deg selv eller barnehagen?
Her er 10 av de vanligste feilene mange gjør.
Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?
Det finnes ulike hjelpemidler som kan være en god hjelp til å holde oversikt over dine oppgaver
Det finnes mange metoder ledere kan bruke for å oppnå resultater på arbeidsplassen
Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?
Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?
Hvor mye tid bruker du egentlig på negative tanker og uproduktive vurderinger?
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
ARTIKLER
Bruk av mentalt antivirus 2011
Hvor mye tid bruker du egentlig på negative tanker og uproduktive vurderinger?
   
På tide å installere mentalt antivirus for 2011
Det er mulig å lære seg helt konkrete teknikker for å bekjempe de tendensene vi har til å la hjernen foreta feilaktige valg og påvirke oss negativt
   
Behold roen under press
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
   
Lar du deg altfor lett påvirke av andre?
Har du opplevd problemer med å få gjennomslag for dine gode idéer? Sliter du med å overtale andre?
   
Hvordan bruke Cialdinis prinsipper?
Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?
   
Er du selvsikker?
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
   
Et LØFT-basert kart å orientere etter
I dette terrenget kan du bestemme selv i stor grad, ta ansvar for egen reise, og ikke minst gå nesten hvor du vil
   
Hvordan beholde de ansattes engasjement?
For å få alle på laget til å dra i samme retning, er det vktig at alle vet hvilke oppgaver din barnehage skal løse
   
På tide å skifte ut kartet ditt?
Har dere staket ut kursen sammen i barnehagen? Eller er det slik at du må orientere deg på egen hånd?
   
Prinsipper for gode målformuleringer – del 1
Hva bør du tenke på når du skal utarbeide mål for deg selv eller barnehagen?
   
Prinsipper for gode målformuleringer del 2
Målene må være tilpasset ferdighetsnivået i personalgruppen
   
Prinsipper for gode målformuleringer del 3
Engasjerende og forståelige mål er nødvendig for å få med seg personalgruppen i ønsket retning
   
Skaper gratis pizza varig motivasjon?
Det finnes mange metoder ledere kan bruke for å oppnå resultater på arbeidsplassen
   
Slik kjører du rett i grøfta med feil tidsbruk
Her er 10 av de vanligste feilene mange gjør.
   
Hvordan bruker du tiden på jobb?
Er du en av de som er travelt opptatt med å gjøre uvesentlige oppgaver?
   
Systematiser små og store oppgaver
Det finnes ulike hjelpemidler som kan være en god hjelp til å holde oversikt over dine oppgaver
   
Optimisme – ja takk?
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
   
Hvordan behandler du dine ansatte?
Er det viktig og riktig å behandle alle ansatte likt?
   
Det er mange måter å gi kritikk på.
Det er mange måter å gi kritikk på, gode måter og dårlige måter
   
Har du ansatt en klager?
Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?
   
Hva gjør egentlig en leder?
Kjenner du følelsen av en hektisk dag uten å ha utrettet synlige ting?