Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Pressemelding
I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt SFO og mangel på kvalifisert personale. På Jessheim i Akershus er de med i verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikke, som ett av 34 lokale prosjekt.
ARTIKLER
Anniken Huitfeldt vil se en SFO med suksess!
I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt SFO og mangel på kvalifisert personale. På Jessheim i Akershus er de med i verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikke, som ett av 34 lokale prosjekt.