Logg inn:

Forfattere
Nina Rossholt
Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.
Likestilling handler om relasjoner og om å se og legge forholdene til rette for pedagogisk virksomhet som ikke reproduserer tradisjonelle kjønnsrollemønstre.
ARTIKLER
Å medvirke gjennom kroppen
Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.
   
Temahefte: Om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
Likestilling handler om relasjoner og om å se og legge forholdene til rette for pedagogisk virksomhet som ikke reproduserer tradisjonelle kjønnsrollemønstre.