Logg inn:

Forfattere
Maria-Pia Gottberg
Har du prøvd å skape interessante og trivelige foreldremøter med en avslappet atmosfære?
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll
Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig.
I denne artikkelen kan du lese om hvordan man kan arbeide med dukkene Glad, Sint, Redd, Lei seg, Sur og Rolig i barnehagen
Å arbeide med følelser er en spennende utfordring. Her har vi samlet alle artiklene i følelsesskolen
Her fortsetter følelsesskolen, denne gangen handler det om skam
Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse
Å være sur er kanskje mer en tilstand enn følelse, men det er allikevel verdt å se nærmere på hvordan vi kan møte denne tilstanden
Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.
Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv
I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.
Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.
Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen
Denne gangen handler følelsesskolen om hvordan du kan arbeide med følelsen Glad
Hvordan arbeide med følelser i barnehagen? Denne artikkelen tar for seg følelsen glad.
Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen
Her kommer del 2 i vår serie kalt Følelsesskolen. Hvordan jobbe med følelsen sint?
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.
ARTIKLER
Følelsesskolen – alle artikler samlet
Å arbeide med følelser er en spennende utfordring. Her har vi samlet alle artiklene i følelsesskolen
   
Følelsesskolen del 8: Skam
Her fortsetter følelsesskolen, denne gangen handler det om skam
   
Følelsesskolen del 7 - Sur
Å være sur er kanskje mer en tilstand enn følelse, men det er allikevel verdt å se nærmere på hvordan vi kan møte denne tilstanden
   
Følelsesskolen – flere øvelser til følelsen Sur
Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse
   
Følelsesskolen del 6 – Ro
Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.
   
Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen sint
I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.
   
Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg
Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.
   
Lei seg – følelsesskolen del 5
Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen
   
Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Glad
Denne gangen handler følelsesskolen om hvordan du kan arbeide med følelsen Glad
   
Glad - følelsesskolen del 4
Hvordan arbeide med følelser i barnehagen? Denne artikkelen tar for seg følelsen glad.
   
Redd - Følelsesskolen del 3
Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen
   
Sint - Følelsesskolen del 2
Her kommer del 2 i vår serie kalt Følelsesskolen. Hvordan jobbe med følelsen sint?
   
Hva er en følelse? - Følelsesskolen – del 1
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.
   
Ledelse og holdninger
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
   
Følelesesskolen: Hvordan kan vi inspirere og involvere foreldre?
Har du prøvd å skape interessante og trivelige foreldremøter med en avslappet atmosfære?
   
Følelsesskolen: Impulskontroll
Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig.
   
Følelsesskolen: Flere verktøy til impulskontroll
Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll
   
Sånn kan du bruke EQ-dukkene
I denne artikkelen kan du lese om hvordan man kan arbeide med dukkene Glad, Sint, Redd, Lei seg, Sur og Rolig i barnehagen
   
Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen Redd
Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv