Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Lisbeth Appelberg
Selvfølgelig skal vi ha datamaskiner i barnehagen! Det er mange som ikke har PC hjemme, og det er viktig at alle barn får ta del i den nye teknikken i samfunnet!
ARTIKLER
Barna erobrer datamaskinen - en utfordring for de voksne
Selvfølgelig skal vi ha datamaskiner i barnehagen! Det er mange som ikke har PC hjemme, og det er viktig at alle barn får ta del i den nye teknikken i samfunnet!