Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Leif Askland
Pedagogikk er et politisk virkefelt, der sannhetene går hånd i hånd med tidsånden - den dominerende politiske myndigheten og de mange agendaer som enkeltgrupper og enkeltmennesker måtte ha, på vegne av «barns beste». Dette gjelder også for prioriteringer mellom individ og gruppe i barnehagen.
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
ARTIKLER
Førskolelæreren – en beskrivelse av et ingenmannsland
Følg debatten om boka "Førskolelæreren" og synet på menn i barnehagen her.
   
Utvikling i gruppe – det umuliges kunst?
Pedagogikk er et politisk virkefelt, der sannhetene går hånd i hånd med tidsånden - den dominerende politiske myndigheten og de mange agendaer som enkeltgrupper og enkeltmennesker måtte ha, på vegne av «barns beste». Dette gjelder også for prioriteringer mellom individ og gruppe i barnehagen.