Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Jørn Martin Steenhold
Hva er lek? Forfatteren gir oss her et innblikk i lekens historie
Verdianalyse er blitt et redskap for å beregne hva det koster å oppdra og utdanne barn
Det er en viktig forutsetning for et barns personlighetsutvikling å kunne fornemme sin egen kropp og hva den kan brukes til.
Maxamec er et konstruksjonsleketøy som styrker barns kreativitet, utvikler deres grov- og finmotorikk og styrker deres konsentrasjonsevne gjennom leken.
15.05.2006
Cobra
Vår leketøyekspert har sett nærmere på et spennende verktøy, som er en blanding av en elektronisk lupe og et mikroskop
ARTIKLER
Lekens utviklingshistorie
Hva er lek? Forfatteren gir oss her et innblikk i lekens historie
   
Anmeldelse av MAXAMEC
Maxamec er et konstruksjonsleketøy som styrker barns kreativitet, utvikler deres grov- og finmotorikk og styrker deres konsentrasjonsevne gjennom leken.
   
Cobra
Vår leketøyekspert har sett nærmere på et spennende verktøy, som er en blanding av en elektronisk lupe og et mikroskop
   
Verdier i barnehagen
Verdianalyse er blitt et redskap for å beregne hva det koster å oppdra og utdanne barn
   
Kroppsklok – Kroppsklokskap
Det er en viktig forutsetning for et barns personlighetsutvikling å kunne fornemme sin egen kropp og hva den kan brukes til.