Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Geir Winje
Vi bør lage et opplegg som ingen - verken Jehovas vitner, muslimer, humanetikere eller kristne - føler at de bør fritas fra.
Winje skriver her om høytidsmarkering og arbeide med holdninger i barnehagen.
ARTIKLER
Høytidsmarkering i barnehagen
Winje skriver her om høytidsmarkering og arbeide med holdninger i barnehagen.
   
Å markere høytider i barnehagen
Vi bør lage et opplegg som ingen - verken Jehovas vitner, muslimer, humanetikere eller kristne - føler at de bør fritas fra.