Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Forfattere
Furua barnehage AS
Her er et nyttig skjema for å registrere potensielle vikarer til barnehagen.
Her er et veldig nyttig informasjonshefte til nye vikarer.
Denne årskalenderen beskriver daglig leders gjøremål gjennom året. Veldig nyttig for daglig leder og for de ansatte i forhold til informasjon.
31.03.2007
Beredskapsplan
Furua barnehage har laget en grundig beredskaps- plan for ulike situasjoner. Last den ned og tilpass til egen barnehage.
30.03.2007
Velkomstbrev
Velkomstbrevet til nye barn og foreldre er familiens første møte med barnehagen. Furua barnehage i Alta har laget denne malen.
Her er et nyttig skjema fra Furua barnehage i Alta. Det handler om tillatelser til diverse fra foreldrene.
20.10.2006
Dagsrapport
Her kan du laste ned et skjema for dagsrapport. Et nyttig planleggingsverktøy for den daglige planleggingen. Skjemaet er levert av Furua barnehage.
Dette er en liste som skal sikre at du har riktige opplysninger til barnets kontaktpersoner hvis det oppstår alvorlige hendelser med barnet.
ARTIKLER
Skjema for vikaropplysninger
Her er et nyttig skjema for å registrere potensielle vikarer til barnehagen.
   
Informasjon til vikarer
Her er et veldig nyttig informasjonshefte til nye vikarer.
   
Årskalender – Daglig leder
Denne årskalenderen beskriver daglig leders gjøremål gjennom året. Veldig nyttig for daglig leder og for de ansatte i forhold til informasjon.
   
Beredskapsplan
Furua barnehage har laget en grundig beredskaps- plan for ulike situasjoner. Last den ned og tilpass til egen barnehage.
   
Velkomstbrev
Velkomstbrevet til nye barn og foreldre er familiens første møte med barnehagen. Furua barnehage i Alta har laget denne malen.
   
Skjema for foreldretillatelser
Her er et nyttig skjema fra Furua barnehage i Alta. Det handler om tillatelser til diverse fra foreldrene.
   
Nødkontaktliste for barnet
Dette er en liste som skal sikre at du har riktige opplysninger til barnets kontaktpersoner hvis det oppstår alvorlige hendelser med barnet.
   
Dagsrapport
Her kan du laste ned et skjema for dagsrapport. Et nyttig planleggingsverktøy for den daglige planleggingen. Skjemaet er levert av Furua barnehage.